0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

پرسشنامه های مدیریت، بازاریابی، بازاریابی ورزشی، روانشناسی و ...

نمایش دادن همه 2 نتیجه

پرسشنامه های مدیریت، بازاریابی، بازاریابی ورزشی، روانشناسی و …

پرسشنامه های مدیریت، بازاریابی، بازاریابی ورزشی، روانشناسی و … در بانک اطلاعاتی شبکه مدیریت دانش وجود دارد. می توانید از طریق ایمیل irankm.center@gmail.com یا از طریق پیام رسان داخلی سروش و ایتا به شماره 09389510938  و یا از طریق پیام رسان خارجی تلگرام به شماره  09389510938 با ما مکاتبه نموده و سفارش دهید.

لیست پرسشنامه های موجود:

پرسشنامه های ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ورزﺷﻲ

1-پرسشنامه قصد خرید دیالو (2012)

2-پرسشنامه  قصد خرید پارک و همکاران (2008)

3- پرسشنامه قصد خرید زیسامل و همکاران (1996)

4- پرسشنامه قصد خرید مجدد مجدد زیسامل و همکاران (1996)

5- پرسشنامه قصد خرید مجدد پارک و همکاران (2008)

6- پرسشنامه تمایل به خرید دیالو (2012)

7- پرسشنامه تمایل به خرید پارک و همکاران (2008)

8- پرسشنامه تمایل به خرید زیسامل و همکاران (1996)

9- پرسشنامه تمایل به خرید مجدد پارک و همکاران (2008) 

10- پرسشنامه تمایل به خرید مجدد زیسامل و همکاران (1996)

11- پرسشنامه  رضایتمندی مشتری

12-پرسشنامه اعتماد مشتری

13- پرسشنامه اشتیاق به خرید

14- پرسشنامه وفاداری تماشاگران

15-  پرسشنامه وفاداری مشتری

16- پرسشنامه درگیری ذهنی مصرف کننده

17- پرسشنامه تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی

18- پرسشنامه تبلیغات شفاهی

19-پرسشنامه اعتمادپذیری مشتریان به تبلیغات

20- پرسشنامه هویت برند

21- پرسشنامه عشق به برند

22- پرسشنامه وفاداری به برند

23- پرسشنامه وفاداری به برند

24- پرسشنامه تصویر برند

25- پرسشنامه ارزش ویژه برند

26- پرسشنامه شهرت برند

27- پرسشنامه شخصیت برند

28- پرسشنامه اعتبار برند

29- پرسشنامه تجربه مشتری

30- پرسشنامه تجربه برند

31-پرسشنامه بازارگرایی نرور و اسلاتر (1990)

32- پرسشنامه رفتار فروش اخلاقی

33- پرسشنامه برندسازی داخلی (مدیریت برند داخلی)

34- شناسایی عوامل موثر در تمایل شرکت های حامی برای حمایت مالی از باشگاه ها

35- پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

36- پرسشنامه رفتار خرید

37- موانع حمایت مالی شرکت های خصوصی از ورزش قهرمانی

38-موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه ای

39- پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

40- پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات بازاریابی

41- پرسشنامه تدوین فرایند استراتژی

42- پرسشنامه علل عدم موفقیت برندهای ورزشی ایرانی

43- پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی مشتری

44- موانع بازاریابی ورزشی ایران

45- پرسشنامه رفتار مصرف کننده

46- پرسشنامه بازارگرایی نرور و اسلاتر (1990)

47- پرسشنامه ارزش ادراک شده

48- پرسشنامه تصمیم گیری خرید

49- راهکارهای جذب حامی مالی در فوتبال حرفه ای

50- پرسشنامه تصمیم به خرید

51- اهداف مستقیم و غیر مستقیم حمایت مالی از ورزش

52-  موانع ورود حامیان مالی به لیگ های ورزشی

53- پرسشنامه هوش بازاریابی

54-پرسشنامه هوشمندی رقابتی گلدسون نوکه و همکاران

55- تناسب حامیان مالی- رویداد

56- ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي  ورزﺷﻲ

57- مقایسه وضعیت موجود و مطلوب بازاریابی ورزشی

58- انگیزه های مشارکت حامیان مالی در ورزش

59-پرسشنامه رضایت مشتری الیور (1997)

60- پرسشنامه تجربه مشتری از خدمات بانکی

61- پرسشنامه هوش تجاری پوپوویچ و همکاران (2012)

62- پرسشنامه هوش کسب و کار

63- پرسشنامه هوشمندی تجاری

64- پرسشنامه هوشمندی کسب و کار

65- پرسشنامه عشق به برندآلبرت و والتی-فلورنس(2010)

66- پرسشنامه اعتماد به برند

67- پرسشنامه رضایتمندی مشتری

68- پرسشنامه آگاهی از برند

69- پرسشنامه قصد خرید مجدد دیالو (2012)

70- پرسشنامه تمایل به خرید مجدد دیالو(2012)

71- پرسشنامه اعتماد به برند

72- پرسشنامه نگرش مشتری به تبلیغات هرشمان (۱۹۸۶)

73- پرسشنامه پاسخ موثر مشتری به تبلیغات

74- پرسشنامه نگرش به تبلیغات موبایلی

75- پرسشنامه نگرش به تبلیغات شبکه های اجتماعی

76- پرسشنامه پذیرش تبلیغات موبایلی

77- پرسشنامه پذیرش تبلیغات شبکه های اجتماعی

78- پرسشنامه پرستیژ برند ویگنرون و جانسون

79- پرسشنامه قصد خرید ناشی از تبلیغ محصول

80- پرسشنامه وجهه برند ویگنرون و جانسون

 81- پرسشنامه کیفیت محصول دکتر شیخعلی زاده (1397)
82- پرسشنامه صحه گذاری ورزشکاران مشهور برانستین و ژانگ (۲۰۰۵)

پرسشنامه های کارآفرینی ورزشی

1- سنجش کارآفرینی ورزشی

2- بررسی کارآفرینی ورزشی

3- سنجش میزان کارآفرینی

4- سنجش میزان نوآوری کارآفرینی

5- سنجش میزان ضریب کارآفرینی(EQ)

6- سنجش میزان کارآفرینی افراد

7- ارزیابی قلمرو کارآفرینی در وجود افراد

8- ارزیابی کارآفرینی به شکل جامع

9- فرصت ها و موانع کارآفرینی در ورزش کشور

10- فناوری اطلاعات و توسعه کارآفرینی در ورزش

11- پرسشنامه ضریب استعداد کارآفرینی

پرسشنامه های ارزیابی عملکرد در ورزش

1- ارزیابی عملکرد مربیان ملی

2- ارزیابی عملکرد مربیان حرفه ای

3- ارزیابی عملکرد مربیان زن

4- ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی

5- معیارهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی

6- ارزیابی عملکرد باشگاه های ورزشی

7- ارزیابی عملکرد هیات های ورزشی

8- ارزیابی عملکرد سازمان های ورزشی

9- ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان

10- ارزیابی عملکرد اداره تربیت بدنی دانشگاه ها

پرسشنامه های اخلاق در ورزش

1- اخلاق حرفه ای مربیان ورزش

2- جو اخلاقی در تصمیم گیری ورزشی

3- موانع رشد اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی

4- نگرش نسبت به تصمیم گیری اخلاقی در ورزش

5- ارزیابی منش ورزشی

6- متغیرهای بروز پرخاشگری در تماشاگران

7- عوامل موثر در بروز ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان در کلاس تربیت بدنی

8- عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای

9- دلایل و انگیزه ورود قهرمانان ورزشی به عرصه سیاست

10- شرایط محیطی و مداخله های ورود ورزشکاران به عرصه سیاست

11- سنجش بدخشودگی بین فردی

12- سنجش اعتیاد به تمرین- فرم کوتاه

13- راهبردهای مقابله ای ورزشکاران در ورزش رقابتی

14- تنظیمات رفتاری در ورزش

15- مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران

16- خود نظم دهی ورزشی

17- سوء رفتار در تدوین پایان نامه ها

18- تدوین پایان نامه

19- گرایش ورزشکاران به سوء مصرف مواد مخدر

20- ارزیابی اخلاق حرفه ای اساتید

21- ارزیابی اخلاق حرفه ای کارکنان

22- پرسشنامه میل به فساد اداری

23- پرسشنامه اخلاق پژوهشی

24- پرسشنامه رفتار فروش اخلاقی

پرسشنامه های توسعه و ترویج ورزش

1- موانع توسعه بازی های بومی و محلی

2- موانع توسعه ورزش همگانی

3- چالش های ورزش کارکنان دولت

4- مشکلات ورزش قهرمانی زنان

5- چالش های موجود در ساختار ورزش کشور

6- مشکلات استعدادیابی فوتبال

7- موانع توسعه کشتی در استان های ناموفق

8- عوامل تاثیر گذار بر فرهنگ پذیری ورزش

پرسشنامه های توریسم ورزشی

1- تاثیر مولفه های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی به ایران

2- شاخص های بازاریابی گردشگری ورزشی به همراه دو مقاله بیس رایگان

3- جاذبه های طبیعی ورزشی موثر بر توسعه گردشگری ورزشی

4- راهکارهای توسعه توریسم ورزشی به همراه یک مقاله بیس رایگان

5- ارزیابی نقاط قوت و ضعف گردشگری ورزشی به همراه یک مقاله بیس رایگان

6- پرسشنامه نقش ابزارهای نوین ارتباطی بر دیدگاه مخاطبین نسبت به تبلیغات گردشگری ورزشی

پرسشنامه های داوطلبی در ورزش

1- انگیزه های داوطلبی در ورزش

2- موانع داوطلبی در ورزش

3- ارزیابی موانع توسعه نهضت داوطلبی در ورزش

4- حوزه های بکارگیری داوطلبان

پرسشنامه های مشارکت در ورزش

1- توصیف نگرش و گرایش به فعالیت های حرکتی و ورزشی

2- ارزیابی انگیزه های ورزشی

3- انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی

4- انگیزش و رضایت

4- ابعاد تعهد ورزشی

5- موانع مشارکت کارکنان ادارات دولتی در فعالیت های ورزشی

6- موانع پیش روی بانوان در انجام فعالیت های ورزشی

7- انگیزه هواداران ورزشی

8- علاقه هواداران ورزشی به یک تیم

9- عوامل موثر بر وفاداری هواداران

10- موانع جذب و توسعه هواداران

11- عوامل موثر بر حضور تماشاگران لیگ های برتر

12- عوامل موثر بر حضور تماشاگران لیگ های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران

13- عوامل موثر بر حضور تماشاگران ورزشی

14- پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

پرسشنامه های رویداد ورزشی

1- عوامل موثر در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی

2- اثر برگزاری رویدادهای ورزشی بر جامعه میزبان

3- تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی بازی های المپیک بر شهرهای میزبان

4- عوامل موثر بر موفقیت ورزشکاران

5- عوامل موثر بر موفقیت کاروان های ورزشی

6- مدیریت عاطفه در تماشاگران

7- ابعاد و معیارهای انتخاب مربیان ملی

8- معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور

9- راهکارهای حل مشکلات مربیان ورزش

10- سنجش رفتار مربیگری

11- سنجش جو ورزشگاه(سالن های) ورزشی

12- ارزیابی غرور ملی

13- ارزیابی انسجام تیمی

14- موانع بلطی فروشی اینترنتی

15- سنجش زضایت تماشاگران رویداد ورزشی

پرسشنامه های کیفیت خدمات ورزشی

1- ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی

2- کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی

3- عوامل موثر در کیفیت بسته های گردشگری ورزشی

4- تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر

5- کیفیت سیستم استعدادیابی ورزشی

6- استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان های ورزشی

7- چالش های استقرار شش سیگما در سازمان های ورزشی

8- پرسشنامه جهانی شدن آموزش عالی

9- پرسشنامه کیفیت زندگیWHOQOL-BREF

10- پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش بر اساس مدل سرکوال پاراسورامان

11- پرسشنامه کیفیت محصول دکتر شیخعلی زاده (1397)

پرسشنامه های صنعت ورزش

1- عوامل موثر بر تاسیس باشگاه های ورزشی

2- موانع توسعه ضنعت باشگاهداری حرفه ای

3- موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش

4- چالش های موجود در روند خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور

5- موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال

6- مشکلات و موانع باشگاه های ورزشی خصوصی

7- موانع و عوامل توسعه باشگاه های فوتبال

8- عوامل موثر بر توسعه تعاونیهای ورزشی

9- تنگناهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی

10- عوامل موثر بر اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

11- پرسشنامه موانع خصوصی سازی ورزش

پرسشنامه های اماکن ورزشی

1- معیارهای مکان یابی در طراحی و ساخت اماکن

2- معیارهای محوطه سازی بیرونی در طراحی و ساخت اماکن ورزشی

3- ارزیابی ایمنی امکان ورزشی

4- ارزیابی مدیریت انرژی

5- اثرات اجتماعی- اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری

6- بررسی امکانات و تجهیزات اماکن ورزشی

7- موانع خصوصی سازی اماکن ورزشی

8- پرسشنامه بررسی ایمنی فضاهای ورزشی

9- پرسشنامه میزان آسیب دیدگی دانش آموزان در فضاهای ورزشی مدارس

10- چک لیست ایمنی فضاهای ورزشی

پرسشنامه های رفتار سازمانی

1- ارزیابی ابعاد یادگیری سازمانی

2- ارزیابی فرهنگ سازمانی

3- ارزیابی قابلیتهای یادگیری سازمانی در فدراسیون های ورزشی

4- بکارگیری فزایندهای مدیریت دانش

5- ارزیابی مدیریت دانش در سازمان ها

6- ارزیابی بهره وری سازمانی

7- پرسشنامه اثربخشی سازمانی

8- ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش

9- ارزیابی سرمایه سازمانی

10- ارزیابی عدالت سازمانی

11- ارزیابی عدالت ورزشی

12- ارزیابی بهره وری شغلی کارکنان

13- ارزیابی خلاقیت سازمانی رندسیپ

14- ارزیابی نگرش سازمانی

15- ارزیابی آمادگی تغییر

16- ارزیابی جو سازمانی

17- میزان استفاده از فناوری اطلاعات

18- ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی

19- ارزیابی کیفیت زندگی کاری

20- سنجش رضایت شغلی

21- پرسشنامه رضایت از زندگی

22- پرسشنامه هوش معنوی

23- پرسشنامه سلامت اداری

24- پرسشنامه  ساختار سازمانی

25- پرسشنامه سرمایه اجتماعی

26- پرسشنامه مدیریت مشارکتی

27- پرسشنامه جو رقابتی محیط کار

28- پرسشنامه بالندگی حرفه ای

29- پرسشنامه اثربخشی دبیران

30- پرسشنامه میل به فساد اداری

31- پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

32- پرسشنامه معنویت سازمانی

33- پرسشنامه ارتقای کارایی سازمان

34- پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس (1998)

35- پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی گومز (2005)

36- پرسشنامه استراتژی های مدیریت تصویرپردازی بولینو و تورنلی(1999)

37- پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک (مطابق با شاخص هاي مدل ليدكا)

38- پرسشنامه سبک رهبری تحول گرای بس و آولیو

39- پرسشنامه بهره وری شغلی

40- پرسشنامه چند عاملی رهبری(سبک رهبری)،MLQ-5X

41- پرسشنامه خلاقیت سازمانی دیلیلو و هوتون (۲۰۰۸)

42-پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی دانایی فر و همکاران(۱۳۸۹)