0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

    منابع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی


   این منابع، ادغام و معرفی شده توسط رتبه های تک رقمی کنکور در سال های 95_96‌‌_97_98 می باشد:

    📍زیان تخصصی 
📚 زبان تخصصی: 50 متن سیروس چوبینه 

📚  200 متن فرشید طهماسبی
📚 زبان عمومی:زیرذره بین

📚کتاب های دکتر زنگیه وندی_ مدرسان شریف

  📍فیزیولوزی ورزشی 
📚 کتاب فیزیولوژیورزشی: اصول بنیادی گایینی جلد 1 و 2

📚 تلفیق نظر و عمل گایینی 

📚فیزیولوژی پرنو_ راهیان ارشد

    📍سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
📚 کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی درزابی

📚 کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی دکتر حمایت طلب

📚 کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی دکترشیخ

📚 کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی راهیان ارشد

    📍رشد حرکتی 
📚 کتاب رشد حرکتی : معصومه شجاعی 

📚 کتاب رشد حرکتی ایساکس

    📍یادگیری حرکتی 
📚 کتاب یادگیری :اشمیت

📚 کتاب یادگیری حرکتی مک گیل

📚 کتاب یادگیری حرکتی مدرسان شریف

  📍حرکت شناسی 
📚 کتاب حرکت شناسی: تندنویس

📚 کتاب حرکت شناسی دبیدی کتاب حرکت شناسی روشن

📚 کتاب حرکت شناسی رحمان سوری

📚 کتاب حرکت شناسی همیل جلد 1

  📍بیومکانیک ورزشی 
📚 کتاب بیومکانیک ورزشی سرشین

📚 کتاب بیومکانیک ورزشی همیل جلد 1

  📍حرکات اصلاحی
📚 کتاب حرکات اصلاحی 3 استاد

📚 کتاب حرکات اصلاحی مفاهیم بنیادی اصلاحی

📚 کتاب حرکات اصلاحی اصلاحی پیشرفته دکتر لطافت کار

    📍آسیب شناسی 
📚 کتاب آسیب شناسی ورزشی سیدمحمدحسینی 3 استاد

  📍مدیریت سازمان های ورزشی 
📚 مدیریت سازمان های ورزشی دکتر حمیدی

📚 کتاب مدیریت و طرز اجرا دکتر حمیدی

📚 کتاب مدیریت و طرز اجرا دکتر شعبانی بهار

📚 کتاب مدیریت سازمان های ورزشی مدیریت دکتر سجادی

📚 کتاب مدیریت سازمان های ورزشی راهیان ارشد

⚜️این منابع معرفی شده، کتب اصلی و منابعی هستند که بیشترین تکرار را در کنکورهای ارشد در سال های گذشته داشته اند.
✳️قطعا نیاز به مطالعه تمامی این منابع نیست و متناسب با سطح، گرایش هدف و رتبه هدف فرد کتاب ها می تواند متفاوت باشه و کم و زیاد شود.

توجه: مهم تر از منابع، سطح علمی پایه و میزان درک و تحلیل مطالب رشته است، زیرا تستهایی هم هست که مستقیما در منابع نیست.

enemad-logo
0